KAWABE TECHNOPLAS(THAILAND)CO.,LTD.

Plastic Injection
Parts Mold Maintenace

บริษัทของเรามีเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานแบบ 2 หัวฉีด โดยสามารถใช้วัตถุดิบ 2 ชนิดที่สามารถขึ้นรูปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้ทั้งโดยการใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกัน 2 สี (ขึ้นรูปแบบ 2 สี) และการขึ้นรูปโดยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน (ขึ้นรูปแบบวัตถุ 2 ชนิด) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนของขั้นตอนการฉีดและการประกอบ หากท่านต้องการชิ้นงานที่มีความนิ่มและแข็งแรงในขณะใช้งาน รวมทั้งต้องการลดต้นทุนการผลิต เราสามารถให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบแม่พิมพ์ และการผลิตได้ หากท่านมีปัญหาดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

ปัจจุบันในมืองไทยได้มีการจัดตั้งแผนกแม่พิมพ์ไว้ในโรงงาน โดยได้ทำการผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแม่พิมพ์แล้ว และได้ให้บริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยร่วมมือกันตั้งแต่การออกแบบ การทำแม่พิมพ์ จนกระทั้งสามารถผลิตชิ้นงานสำเร็จรูปได้ สำหรับการซ่อมแม่พิมพ์ แม้จะเป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น เรายินดีรับซ่อมให้ตามที่ร้องขอ กรุณาติดต่อเราได้ทุกเวลา